Valysreizigers krijgen meer kilometers

22 november 2018

Nieuws:

Het aantal kilometers dat pashouders met een Valys-taxi kunnen reizen, wordt tijdelijk verhoogd. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid besloten. Hij ziet geen echter aanleiding om iets te veranderen aan de administratieve lasten die voor de vervoerders komen kijken bij de uitvoering van het vervoer.

Valys is het sociaal-recreatief vervoer buiten de eigen regio voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Een combinatie van Transvision, ZCN en RMC verzorgt dit vervoer. Minister Hugo de Jonge zei in een algemeen overleg in mei van dit jaar zowel de kilometerbudgetten als de registratielast van Valys onder de loep te zullen nemen.

Hij geeft nu aan dat de meeste reizigers genoeg hebben aan het aantal kilometers dat zij per jaar mogen reizen met Valys. Er is echter ook een deel dat zijn persoonlijke kilometerbudget (PKB) grotendeels of helemaal opgebruikt. De Jonge verhoogt daarom zowel het standaard als het hoge PKB met 100 kilometer voor de periode van 1 december 2018 tot en met 31 december 2019.

"Dit betekent een verhoging van het PKB met 100 kilometer voor 2018 én 100 kilometer in 2019."
Minister Hugo de Jonge van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Feestdagen

Het standaard PKB stijgt hierdoor naar 700 kilometer, het hoge naar 2.350 kilometer. Door de verhoging per 1 december in te laten gaan, kunnen mensen er met de aanstaande feestdagen al gebruik van maken. In de loop van 2019 wordt bekeken of en in hoeverre de opgehoogde budgetten worden benut. Daarna zal De Jonge een beslissing nemen over de hoogte van de PKB’s in 2020.

De minister heeft tevens gekeken naar het registeren van gegevens van Valys-pashouders door de uitvoerders. Dat onderzoek heeft twee dingen uitgewezen: het gaat alleen om informatie die direct relevant is voor een goede uitvoering van het vervoer én het is in overeenstemming met wat contractueel is afgesproken met het ministerie van VWS. Het gaat vooral om namen, adressen, bankgegevens en wat specifieke reizigerskenmerken die samenhangen met de dienst die moet worden verleend. In dit alles ziet de minister geen reden om iets aan de administratieve last voor de vervoerders te veranderen.