Transvision zet zich in voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Transvision MVO

27 maart 2023

Nieuws:

Bij Transvision brengen we verbinding tussen mensen door het bieden van mobiliteit. Transvision wil dit doen op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze.

Wij zijn ons ervan bewust dat traditionele vormen van bedrijfsvoering een negatieve impact op het milieu en onze gezondheid kunnen hebben. Transvision neemt de uitdaging aan om de manier waarop mensen zich verplaatsen te transformeren, om een positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu. Maar maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent meer dan alleen een transitie op het gebied van mobiliteit.

Als leidraad voor een goed beleid en goede doelen op maatschappelijk verantwoord gebied, gebruiken wij de ISO 26000 norm. Binnen de ISO 26000 norm staan de volgende 6 thema’s centraal: Mensenrechten, arbeidspraktijk, milieu, eerlijk zaken doen, consumentenaangelegenheden en de betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap. Hierbij wordt steeds uitgegaan van een aantal principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierbij gaat het om afleggen van rekenschap, transparantie, ethisch gedrag, respect voor belangen van stakeholders, respect voor rechtsorde, respect voor internationale gedragsnormen en respect voor mensenrechten.

Veel van deze zaken zitten in het DNA van Transvision, maar de vastlegging er van is nog niet altijd op het niveau dat de norm eist. Hier gaat Transvision de komende periode mee aan de slag. Zodat we het niet alleen goed doen, maar het ook kunnen aantonen. Daarbij staan we natuurlijk open voor mogelijke verbeteringen, want meer inzicht geeft ook meer mogelijkheden!

Transvision heeft als doel om eind 2023 gecertificeerd te zijn voor de MVO Prestatieladder op minimaal niveau 3, om zo aan te kunnen tonen dat maatschappelijke verantwoordelijkheid een belangrijk onderdeel is van Transvision.
Karin Sterk - Manager Kwaliteit, Compliance & Privacy Officer