Transvision en zorgverzekeraars a.s.r. en ONVZ zetten samenwerking voort

1 oktober 2021

Nieuws:

Transvision en zorgverzekeraars a.s.r. en ONVZ zetten samenwerking voort

Wij zetten de samenwerking met a.s.r. en ONVZ voort de komende vijf jaar!

"Wij zijn trots op het behaalde resultaat en kijken er naar uit om de constructieve en prettige samenwerking verder voort te zetten!"
Laurens van Remortele, CEO Transvision

 

De afgelopen maanden hebben voor a.s.r. en ONVZ in het teken gestaan van een langdurig inkooptraject voor het Zittend Ziekenvervoer. Afgelopen dinsdag is, na het doorlopen van de laatste fase, de opdracht aan Transvision gegund. Voor Transvision betekent dit een voortzetting van de samenwerking met a.s.r. en ONVZ. De opdracht heeft een looptijd van vijf jaar en omvat al het Zittend Ziekenvervoer voor verzekerden die vallen onder de labels van a.s.r. en ONVZ.

"Na een intensief en spannend inkooptraject zijn wij verheugd de fijne samenwerking met Transvision te kunnen voortzetten!"
Gerlach Wollersheim, Zorginkoper a.s.r. verzekeringen

 

Samen met onze vervoerders zetten wij ons de komende jaren weer ten volste in om elke verzekerde die gebruik maakt van het Zittend Ziekenvervoer op prettige, comfortabele en veilige wijze te vervoeren. Samen met de zorgverzekeraars werken we aan de doorontwikkeling op het gebied van onder andere verduurzaming en digitalisering.

"De samenwerking met Transvision is ons de afgelopen jaren goed bevallen! We zijn blij dat zij ook de komende jaren het taxivervoer voor onze verzekerden regelen."
Daphne Vermeulen, Adviseur Zorg ONVZ