Valys: sociaal-recreatief bovenregionaal vervoer voor mobiliteitsbeperkte reizigers

Valys is sociaal-recreatief, bovenregionaal vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Het vervoer is van deur tot deur, volledig per taxi of in combinatie met taxi en OV zelfstandig of onder volledige begeleiding. Hierbij heeft u de keuze uit Valys Basis, een rit van A naar B met de taxi. Valys Begeleid, een ketenreis waarbij taxi en OV beide gebruikt worden onder begeleiding van een reisassisten. Of Valys vrij, een ketenreis die u zelfstandig kunt maken waarbij taxi en OV beide gebruikt worden.

U komt in aanmerking voor Valys als u beschikt over een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer. Dit kan een kopie van uw Wmo-regiotaxipas zijn, een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart of van uw OV-begeleiderskaart. Nog geen Valyspas? Vraag deze direct aan!