ISO 9001

Met het ISO 9001 certificaat toont Transvision aan dat het een goed kwaliteitsmanagementsysteem heeft en dat er steeds gezocht wordt naar verbetering van processen om steeds optimaal te voldoen aan onder andere de wensen van onze klanten. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar risicomanagement, goede processen die worden gecontroleerd tijdens interne audits, het meten van klanttevredenheid en het opstellen van een directiebeoordeling met een evaluatie van gestelde doelen en natuurlijk ook nieuw opgestelde doelen voor de volgende periode.

ISO 14001

Het ISO 14001 certificaat is gericht op het milieumanagementsysteem binnen Transvision. Hierbij wordt gekeken naar zowel de directie milieuaspecten, als de indirecte milieuaspecten zoals bijvoorbeeld de uitvoering van het vervoer. Binnen alle processen van Transvision is er aandacht voor de milieuvriendelijke keuze. Daarmee is de ISO 14001 certificering een mooi tastbaar onderdeel van ons MVO beleid.

ISO 27001

Bij de ISO 27001 certificering draait het om informatiebeveiliging. Hierbij is de juiste IT inrichting van groot belang, maar ook het bewustzijn onder de medewerkers is erg belangrijk. Er wordt onder andere gekeken naar het beveiligen van systemen, het omgaan met persoonsgegevens, rechten en rollen van medewerkers en het fysieke toegangsbeleid. Opdrachtgevers, leveranciers, klanten en medewerkers kunnen er dankzij deze certificering op vertrouwen dat gegevens veilig zijn bij ons.

ISO 27701

ISO 27701 is de norm voor de beveiliging van persoonsgegevens en een uitbreiding op de ISO 27001 certificering. Er wordt getoetst op de naleving van alle eisen vanuit de AVG en een volledige implementatie en werking van een Privacy Management Informatie Systeem. Met het ISO 27701 certificaat tonen wij aan dat niet alleen de bedrijfsinformatie goed beschermt wordt, maar dat ook de privacy van anderen een optimale bescherming krijgt.

TX Keurmerk

Als mobiliteitsregisseur, staat kwaliteit en veiligheid centraal in alles wat we doen. Met trots kunnen we zeggen dat we het TX-keurmerk voor centrales dragen, wat bevestigt dat we voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen in de branche. We werken samen met vervoerders die ook dit keurmerk hebben behaald. Door deze onafhankelijke externe keuring kunnen wij gezamenlijk de kwaliteit garanderen waardoor we onze reizigers verzekeren van betrouwbare en professionele mobiliteitsoplossingen.

NEN 7510

De NEN 7510 norm is een uitbreiding op de ISO 27001, die zich specifiek richt op de zorg. Binnen de zorg gelden (nog) strengere eisen ten aanzien van bijvoorbeeld logging, screening en bewaartermijnen. Als aanbieder van ziekenvervoer in opdracht van zorgverzekeraars willen we ook hen de zekerheid geven dat de gegevens van verzekerden veilig zijn!

 

Meer informatie over onze certificeringen?